Projekty informatyczne

Informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji. Projekty są akceptowane jeśli mieszczą się w tej definicji.


W projektach nie wolno używać płatnego oprogramowania.

 1. Wybór projektu.
  • Zapoznaj się z tematami z lat ubiegłych (powyżej) i na tej podstawie wymyśl własny cel, taki, który najbardzie Cię zainteresuje.
  • Temat i konkretne cele należy przedstawić do akceptacji prowadzącemu.
  • Łatwiejsze projekty mają niższą maksymalną notę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykonać dwa miniprojekty o łącznej nocie np. 30%+70%=100%.
 2. Realizacja projektu.
  • Terminy przyjmuje się "z zapasem". Nie ma wytłumaczenia na ich przekroczenie. (Z wyjątkiem apokalipsy typu szpital, kilkunastodniowy wyjazd itp.)
   - Jeśli nie ustalono inaczej - każde kolejne zajęcia spóźnienia to 10% ubytku oceny.
  • Projekt to praca samodzielna. Prowadzący zajęcia może, ale nie musi znać się na wybranym przez Ciebie temacie. Jeśli zatem napotkasz problem - pytaj. Być może jednak usłuszysz: "nie wiem".
 3. Ocena projektu.
  • Projekt podlega ocenie tylko podczas zajęć, gdy jest oddawany przez jego autora. Nie uwzględnia się projektów wysyłanych pocztą, czy przekazywanych przez pośrednika.
  • Projekty należy przedstawić w szkole, zatem nie instalujcie w domach wersji nowszych niż są w sali. Przedstawiamy nie tylko wyniki np. wyeksportowany film mp4, lecz także pliki projektu - jak to "od kuchni" zostało wykonane. Musisz zatem umieć załadować na innym komputarze cały, przeniesiony projekt.
  • Jeśli nie dasz rady rozwiązać problemu - nic się nie stało. Udokumentuj swoje próby. To także rozwija. Twoje poszukiwania zostaną docenione i... ocenione.
  • Kopiowanie cudzych treści niezgodnie z prawem autorskim dyskwalifikuje projekt.